Uslovi

Ko može da se kandiduje?

Svi koji su najmanje završili srednju školu u jednoj od zemalja koje ne pripadaju Evropskoj Uniji, kao i oni koji ispunjavaju jezičke preduslove. Ukoliko nivo znanja jezika nije zadovoljavajući, može se uprkos tome inicijativno kandidovati i kontaktirati nas.


Pravni preduslovi

Pravni preduslovi za dodelu radne dozvole odnosno odgovarajuće vize nalaze se u § 39 boravišnog zakona i.V.m. uredbe o dozvolama za rad kao i uredbe o zapošljavanju.  

 

Dozvola za rad se po pravilu dodeljuje, ukoliko postoje sledeći preduslovi (§ 39 boravišnog zakona):

  • Postoji konkretna ponuda radnog mesta
  • Kroz zapošljavanje stranaca se nemačkom tržištu rada ne prinose nikakvi negativni uticaji. Preferirani zaposleni (nemci, građani Evropske Unije, građani iz zemalja Evropske Ekonomske Zajednice) ne stoje na raspolaganju.
  • Inostrani zaposleni se ne zapošljavaju pod nepovoljnijim uslovima za rad u odnosu na nemačke zaposlene.
  • Radna snaga i poslodavci koji žele da dođu u Nemačku mogu se putem „Migration-Check“-a agencije za zapošljavanje informisati, da li je u njihovom slučaju moguće da dobiju radnu dozvolu.

Posebne regulative za visoko obrazovane

„Plava karta EU“/Od leta 2012 važe olakšani uslovi za pristup visokoobrazovanih tržištu rada u Nemačkoj. Takozvana „Plava karta EU“ dozvoljava visokoobrazovanim inostranim i domaćim zaposlenima kao i inostranom stručnom kadru i pripadnicima njihove porodice da brže i pod manje strogim preduslovima nego ranije mogu da dobiju radnu dozvolu u Nemačkoj.

Zahtev za „Plavu kartu EU“ mogu podneti kandidati sa određenom kvalifikacijom, koji u ciljanom radnom odnosu prekoračuju postavljenu granicu zarade.

Boravišna dozvola se onda dodeljuje bez saglasnosti savezne agencije za rad (izuzetak: podnosioci zahteva sa inostranim visokim obrazovanjem, koji teže zaposlenju sa nekim zanimanjem koje manjka). Bliže informacije o „Plavoj karti EU“, pre svega o pojedinačnim preduslovima i postupku podnošenja zahteva naći ćete na letku „Plava karta EU (Blue Card Dok.Nr. 98464).


Otvorene pozicije u Nemačkoj

Pogledajte našu ponudu poslova

Više o Visperu

Saznajte više o našem timu.