Naši standardi po kojima poslujemo

Naši standardi po kojima poslujemo:

*prihvatanje etički i fer uslova u procesu regrutacije i posredovanja

*prihvatamo, da prilagodjavamo Vispero praksu i kodeks ponašanja po WHO standardima za medjunarodnu regrutaciju medicinskog osoblja

*prihvatanje principa "poslodavac-placa"

*ukazujemo na sledece konvencije:

**medjunarodnu konvenciju ljudskih prava

**ILO utemeljene norme zapošljavanja, posebno opštih principa i operativnih standarda za fer i poštenu regrutaciju po ILO

**IRIS-Standardi medjunarodne organizacije za migracije

 

Ovo je jedan primer transparentnosti u procesu: Ausgefüllt MustervorlagePB_4_011021.pdf

 


Medjunarodna konvencija o ljudskim pravima: https://www.wanderarbeiterkonvention.de/internationale-konvention-zum-schutz-der-rechte-aller-wanderarbeitnehmer-und-ihrer-familienangehoerigen-3136/


ILO utemeljene norme zapošljavanja, posebno opštih principa i operativnih standarda za fer i poštenu regrutaciju po ILO: https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm


Ažurirano: 03.Decebar.2021