Naš način postupka

Vispero GmbH posreduje prilikom zapošljavanja stručnog kadra u Nemačkim preduzećima.

Migracija dokazano visoko kvalifikovane radne snage skriva raznolike šanse za sve uključene i proizvodi dodatnu vrednost svih njih.

Za stručni kadar jedna takva promena znači šansu za poboljšanje životne perspektive. 

U saradnji sa upravama rada partnerskih zemalja stručni kadar se bira lično, provereno, priprema kako jezički tako i stručno i preporučuje se. Mi podržavamo proces međunarodnom spoljnom strukturom. Ona podtstiče pre svega jezičku kvalifikaciju stručnog kadra, stručnu pripremu za radno angažovanje, pratnju prilikom integracije nakon dolaska u Nemačku i koordinira proces priznavanja u inostranstvu stečenih kvalifikacija.

Posredovanje prilikom zapošljavanja obavlja se isključivo preko Vispero GmbH.

Naša iskustva omogućavaju da se još ciljanije pristupi potrebama poslodavaca, stručnog kadra i zemljama porekla – jedna za sve strane povoljna situacija sa budućnošću.

Potrebno Vam je više informacija?

Kontaktirajte nas

Tel: +49(0) 214 13 6561 - Zentrala

info@delete-me.vispero-gmbh.de